CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH KINH BẮC

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Những trường có đánh dấu (*) là bắt buộc.

Chi tiết liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH KINH BẮC

Địa chỉ: 38 Nguyễn Viết Xuân, P Ninh Xá , TP Bắc Ninh.

Tel: 0222.3813.233 - Fax: 0222.3812.369

Hotline: 0965.400.456 / 0967.800.456

E-mail: dulichkinhbacvn@gmail.com

Website: dulichkinhbac.com.vn